Lite historik

De första planerna på att etablera ett handelsområde på Bolltorp i Alingsås presenterades redan i slutet av 1970-talet, då livsmedelsbutiken Ekströms Stormarknad (nuvarande Willys) vuxit ur sina lokaler på Hagaplan och önskade flytta ”över gatan” till tidigare Fodervävnaders fastighet i kvarteret Fodret utmed Kungälvsvägen. Tiden var emellertid inte mogen och förslaget avslogs av Alingsås kommun med motiveringen att området inte var avsett för handelsändamål.

Under 1980- och 1990-talen kom likväl butiksverksamheter att etableras på Bolltorp, och år 2014 föddes Bolltorps handelsområde som begrepp, i samband med att en ny områdesplan antagits, samt att kommunens tidigare förrådsverksamhet flyttats till industriområdet Sävelund.

Lokaler för 12 000 kvm ny handel uppfördes nu i ett slag, och integrerades med områdets befintliga butiker. Inom den nya områdesplanen finns möjlig expansionspotential för handelsändamål om ytterligare ca 8 000 kvm lokalyta, och området är alltjämt under snabb utveckling och expansion.

Centralt för oss på Bolltorps handelsområde är att slå vakt om Alingsås centrum och dess handel. Vi jobbar därför under devisen att vårt utbud skall utgöras av ”det du inte hittar i den mysiga stadskärnan”. Hos oss finner du i huvudsak endast s.k. volymhandel.

Välkommen att besöka ett av Västsveriges snabbast växande handelsområden. Hos oss är allt lätt fixat.