Historik

De första planerna på att etablera ett handelsområde på Bolltorp i Alingsås presenterades redan på 1970-talet, då livsmedelsbutiken Ekströms Stormarknad (nuvarande Willys) vuxit ur sina lokaler på Hagaplan och önskade flytta ”över gatan” till Fodervävnaders tidigare fastighet utmed Kungälvsvägen.

Under 1980- och 1990-talen började butiksverksamheter att etableras på Bolltorp, och år 2014 föddes Bolltorps handelsområde som begrepp, i samband med att en ny områdesplan antagits, samt att kommunens tidigare förrådsverksamhet flyttats till industriområdet Sävelund.

Sedan 2014 har lokaler om 16 000 kvm nyuppförts, och integrerats med områdets befintliga butiker. Inom den nya områdesplanen finns möjlig expansionspotential för handelsändamål om ytterligare ca 8 000 kvm lokalyta, och området är alltjämt under snabb utveckling och expansion.

Alingsås är av tradition en handelsstad och centralt för oss på Bolltorps handelsområde är att slå vakt om centrum och dess handel. Vi jobbar därför under devisen att vårt utbud skall utgöras av ”det du inte hittar i den mysiga stadskärnan”. Hos oss finner du i huvudsak endast s.k. volymhandel.

Varmt välkommen att besöka ett av Västsveriges snabbast växande handelsområden. Hos oss är allt lätt fixat.